RANKING ELO LAROCA
1º de Agosto de 2019
              (1) (1) (1)     (2) (3) (4) (5) (6)
  Id. Fide Id. Nac. Id. Feg.   Id. Lar. Xogador FIDE FIDR FIDB   LAROCA Fc.K Pro. Var. Par. Par.T.
                                 
24534064 32163 7432 0178 Artai Bringas Gómez 2048 1863 1822   2060 40 /\ 1 + 50 6 51
22218386 16178 1174 0080 Breixo Álvarez Domínguez 1967 2020 1943   2017 40 \/ 1 +  0 0 4
32010036 25931 4788 0140 Mireya Represa Pérez (WFM) 2164 1801 2112   1839 40 /\ 2 +  0 0 7
2229390 13126 1183 0003 Constantino González Levices 1943 1881 1842   1829 40 \/ 1 - 70 6 15
32067925 26769 6867 0200 Francisco Rego Lorenzo 1794 1761 1759   1825 20 \/ 1 - 29 6 55
2214849 12535 1166 0008 Tomás Bernárdez Durán 1752       1808 20 == +  0 0 39
2272610 14369 1164 0016 Sergio López Pérez 1869 1836     1760 20 == -  3 6 301
32000960 30808 5034 0066 Daniel Vaz Varela 1706 1748     1691 20 /\ 1 +  0 0 42
2268060 12797 1163 0012 Patricio Salgado Alonso 1679       1665 40 \/ 1 - 55 6 29
10  32081642 29428 7126 10  0160 José Manuel Ben Álvarez 1693 1624     1661 40 == +  0 0 24
11  32000561 31674 5035 11  0136 Avelino Alejandro Iglesias Fernández 1621 1624     1609 40 == +  0 0 15
12  54557909 36219 13028 12  0242 Carlos Groba Presa 1480 1484     1583 40 == +  0 0 3
13  32038712 26902 5037 13  0137 Juan Manuel Represa Garazo 1429 1500     1545 40 /\ 1 +  0 0 3
14  32000340 27712 1168 14  0006 Rafael Simoes González 1478 1582     1536 20 \/ 1 - 30 6 287
15  22276343 25857 1176 15  0086 Lúa Álvarez Domínguez 1549 1434 1437   1513 40 == +  0 0 4
16  22213120 25682 1188 16  0038 Francisco Javier Vázquez Alonso 1419       1511 40 == +  0 0 0
17  32055765 29420 1173 17  0084 Agustín Álvarez González 1592 1521     1476 40 == +  0 0 4
18  32000251 27597 1184 18  0005 José Manuel Araujo Valverde 1471 1442     1465 40 == +  0 0 12
19  24557854 30608 9950 19  0204 Jorge Carneiro Penedo 1352 1404 1417   1296 20 == + 14 6 35
20  24595349 34441 8331 20  0197 Mauro Sanromán Costas 1314 1278     1294 40 /\ 1 + 145 6 84
21  54557879 0 13029 21  0243 Antonio Díaz García   1204     1203 40 \/ 1 - 10 6 18
22  24575046 32513 8291 22  0193 Ana Fernández Carneiro 1328 1277 1273   1157 20 /\ 1 + 70 6 59
23  24593664 36433 11221 23  0223 Guillermo Cousido Martínez 1304 1338     1140 40 \/ 1 +  0 0 95
24  54543100 36442 12405 24  0233 Ricardo Fernández López 1386 1181     1123 40 /\ 1 + 56 6 84
25  54557917 0 11178 25  0222 Xoán Carlos Pombo Vidal   1134     1083 40 \/ 1 +  0 0 9
26  54572886 0 9965 26  0211 Osian Pombo González   1064     959 40 == +  0 0 61
27  32093640 33777 7513 27  0179 Hugo Rego Calvo 1074 1086     935 40 == +  0 0 13
28  54526094 0 11864 28  0226 José Manuel Fernández Rodríguez   1029     891 40 == -  1 6 16
29  54724937 0 9212 29  0201 Diego Pazos Rajo         888 40 == +  0 0 146
30  54557887 35976 3042 30  0122 Laura González Ferreira 1108 1112 1111   882 20 == + 15 6 47
31  54724945 0 9954 31  0206 Iago Vilas Iglesias         854 40 == +  0 0 104
32  54724953 0 12539 32  0236 Erik Roade Rey         784 40 == +  0 0 62
33  54724961 0 8289 33  0199 Marcos Rego Calvo         738 40 == +  0 0 47
34  54598583 0 10202 34  0213 Diego Martín Abalde         726 40 == +  0 0 45
35  54557895 0 3043 35  0123 Sara González Ferreira         670 40 == - 23 6 60
36  0 0 14449 36  0260 Pedro Leyenda Da Silva         669 40 == +  0 0 6
37  345279043 0 7498 37  0172 David Represa Pérez 1001       668 40 == +  0 0 17
38  0 0 13021 38  0241 Juan Rodríguez Moro         663 40 == +  0 0 30
39  0 0 14451 39  0262 Yago Vives Rubio         663 40 == +  0 0 11
40  0 0 14450 40  0261 Leo Castro Taboada         629 40 == +  0 0 11
41  54724970 0 11174 41  0218 Brais Fernández Rouco         620 40 == +  4 6 36
42  0 0 13213 42  0244 Yoel González González         616 40 == +  0 0 11
43  54724988 0 14577 43  0269 Manuel Costas Álvarez         604 40 == +  0 0 8
44  0 0 13467 44  0247 Aleix Lorenzo Vila         602 40 == +  0 0 16
45  54572762 0 9955 45  0208 Rafael Marquez Oliveira         601 40 == +  0 0 91
46  0 0 11223 46  0225 Simón Carballal Da Rocha         596 40 == +  0 0 61
47  0 0 11923 47  0229 David González Iglesias         579 40 == +  0 0 12
48  0 0 14723 48  0272 Fermín Chamorro Cabaleiro         578 40 == +  0 0 8
49  0 0 11924 49  0230 Marcos González Iglesias         575 40 == +  0 0 12
50  0 0 14476 50  0265 Gael Varela González         551 40 == +  0 0 8
51  0 0 13466 51 0246 Héctor Machado Alonso         500 40 == +  0 0 12
52  0 0 14572 52 0266 Julián Nacarino Fontán         500 40 == +  0 0 8
53  0 0 12540 53 0237 Xuan Antonio González Prol         500 40 == +  0 0 7
54  0 0 14580 54 0270 Carolina Pereira Fernández         500 40 == +  0 0 8
55  0 0 13464 55 0245 Lucas Pereira Rocha         500 40 == +  0 0 15
56  0 0 14453 56 0264 Adrián Blas Fuentes         738 Bq 3   +  0 0 3
57  0 0 14452 57 0263 Vega Vives Rubio         500 Bq 4   +  0 0 4
                                 
         
        (1) : FIDE / R / B Os Elos FIDE (Standard), FIDR (Rápido) y FIDB (Blitz) corresponden á lista de Febreiro de 2019
        (2) : FactorK K=40 ata compretar torneos cun total de 30 partidas. K=40 para xogadores ata categoría Sub-16 (inclusive). K=20 para o resto.
        (3) : Progresión Ascenso/descenso de postos con respecto á lista anterior.
        (4) : Variación Diferencia de puntuación "ELO Laroca" con respecto á lista anterior. "e"= entrada en lista.
        (5) : Partidas Partidas valedeiras computadas para a lista actual.
        (6) : Part. totales Partidas valedeiras computadas dende a inclusión do xogador en lista. Inclúense as partidas valedeiras para bloque.